Uppsala Norra

Grundades torsdag 22 maj 1975
Klubb 13083 - Distrikt 2355 - Charternummer

Så började det

Initiativet till Uppsala Norra Rotaryklubb togs under vintern 1974–75. Klubbens start ägde rum på Stadshotellet den 18 februari 1975, då beslut fattades om bildandet av klubben. Klubbens upptagningsområde blev den nordöstra delen av Uppsala kommun. Idag finns medlemmar i klubben från hela Uppsala och de gamla upptagningsområdena har spelat ut sin roll. Tore Littmarck blev charterpresident i klubben och vid första veckosammanträdet presenterade Tore sig själv i ett egoföredrag och redogjorde för Rotarys uppgifter med ganska stark tonvikt på internationella engagemang. Charterfesten hölls i Gamla Uppsala den 6 juni 1975. Festen inleddes i Gamla Uppsala kyrka där guvernör Carl Reuterswärd överlämnade charterbrevet och Ludvig Jönsson, dåvarande president i Rotary Stockholm, talade om Gamla ideal i en ny tid. Dagen avslutades med en middag med damer på Odinsborg.

Medlemmarna

Antalet chartermedlemmar vid klubbens bildande var 35, av vilka fem kom från andra klubbar. I december 1975 valdes sju nya medlemmar in i klubben. En av dessa var Gunnar Redell som var rotarian sedan 1957. Hans erfarenhet som guvernör, ordförande i Svenska Rotaryrådet och ordförande i U-fonden var ovärderlig för klubben vid bildandet. Medlemsantalet ökade successivt i början och de senaste tio åren har det varit relativt konstant och pendlat runt 80 medlemmar. Idag har klubben 56 medlemmar, varav 34 procent kvinnor och 66 procent män. Ingrid Liljeblad blev den första kvinnliga presidenten 2001. Sedan 2000 har fem kvinnor och tolv män varit presidenter. Variationen i yrkesbakgrund hos medlemmarna har alltid varit stor. Av de 35 chartermedlemmarna företrädde 17 den offentliga sektorn, medan 18 kom från näringslivet och fria yrken. Näringslivsinslaget bland medlemmarna är fortfarande stort i klubben.

Klubbens symbol

Klubbens symbol är en Trikveta – en trekantsfigur som under vikingatiden var förekommande symbol som anses ha haft en magisk innebörd. Klubbens symbol kan ses som en symbol för Rotarys främsta syfte – Vänskap över alla gränser. Den direkta förebilden för trikvetan på Uppsala Norra Rotaryklubbs standar finns på en runsten från 1000-talet som ursprungligen sannolikt stod i Funbo, öster om Uppsala. Stenen påträffades 1875 vid en utgrävning på Svartbäcksgatan dit den troligen hade förts från ett medeltida klosterbygge. Stenen står numera i universitetsparken vid Gustavianum.

Klubbens lokaler

Under de första åren hölls sammanträdena på Stadshotellet. Hotellet avvecklades dock och klubben tvingades att leta efter en ny lokal. Först blev det Värmlands Nation och sedan följde en rad av kända ställen i Uppsala bl.a. Östgöta Nation, Hantverksföreningens lokaler, Flustret, Hotell Linné, Norrlands Nation, Borgerskapets Hus, Hotell Uppsala och till sist där klubben nu har sina lunchmöten Borgen Grand Café & Festsalar.

Kommittéarbetet

Redan 1975 tillsattes flera klubbkommittéer. En av de som har en betydande extern verksamhet är Yrkes- och Samhällstjänstkommittén. Kommittén driver flera projekt inom områdena mentorskap och ung företagsamhet samt omsorg, mångfald och integration. Ett av de större projekten var det nya väntrummet vid Akademiska barnsjukhuset där kommittén tog ett initiativ 2006 och ordnade finansieringen av hela det nya väntrummet. Idag finns ett upparbetat samarbete med Akademiska barnsjukhuset och vi delar ut julklappar till barnen som måste stanna kvar på sjukhuset under julen. Kommittén har också under många år anordnat regelbundna och organiserade insamlingar av kläder samt inköp av hygienprodukter till hemlösa i Uppsala. Kommittén var också tidigt med i starten av Ung Företagsamhet i Uppsala läsåret 1992/93. Från klubben har flera medlemmar medverkat i styrelsen som ordförande och sekreterare. Klubbmedlemmar har även ställt upp som rådgivare till enskilda UF-företag och som jurymedlemmar vid mässor och tävlingar. Sedan 2015 driver kommittén också ett mentorssamarbete med Drivhuset i Uppsala.

Internationellt

Det internationella arbetet har alltid varit viktigt för klubben. Flera uppsalaelever har fått möjlighet under årens lopp att studera i USA genom stipendieprogrammen. Gästande stipendiater har tagits emot av klubbmedlemmarna som värdfamiljer och de har deltagit aktivt i klubbarbetet.Z

Medlemmar

Aktiva medlemmar 42
- Herrar 27
- Damer 15
Paul Harris Fellow 1
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 0

Adress

AA
1000 AA
Sverige

uppsala-norra@rotary.se